Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο  Ιατρικής Έρευνας – EMRI Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών
στο χώρο της υγείας. Στελεχώνεται από έμπειρους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων και με τη χρήση υψηλών τεχνολογικών
εφαρμογών συνδυάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο:

• Αποτελεσματικότητα • Αποδοτικότητα • Ακεραιότητα • Ασφάλεια
• Διασφάλιση ποιότητας • Ταχύτητα

περισσοτερα…

Κλινική Έρευνα

Οι κλινικές μελέτες είναι επιστημονικές έρευνες που διεξάγονται με αντικείμενο τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας νέων φαρμάκων. Σχεδιάζονται με στόχο να δώσουν απαντήσεις σε επιστημονικά ερωτήματα που αφορούν την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών.

Περισσότερα.....

Προγράμματα Υποστήριξης Ασθενών

Η ανεπαρκής επιμόρφωση και ενημέρωση των ασθενών σχετικά με την ασθένειά τους, οδηγεί σε απώλεια συμμόρφωσης στην φαρμακευτική αγωγή και αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει αρνητικά την πρόγνωση και την εξέλιξη της ασθένειάς τους, αυξάνοντας τις πιθανότητες συχνότερης νοσηλείας και επιδείνωσης της νόσου.

Περισσότερα....

Νέα

Πιστοποίηση EMRI σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001: 2008. H TUV Austria Hellas πιστοποίησε σήμερα το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ιατρικής Έρευνας - EMRI A.E σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001: 2008 αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ασθενών, την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κλινικών μελετών & τη διακίνηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

Περισσότερα....