Η Εταιρεία

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας – EMRI Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων
υπηρεσιών στο χώρο της υγείας.

Στελεχώνεται από έμπειρους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων και συνδυάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο:

  • Αποτελεσματικότητα
  • Αποδοτικότητα
  • Ακεραιότητα
  • Ασφάλεια
  • Διασφάλιση ποιότητας
  • Ταχύτητα

ακολουθώντας ένα αυστηρό πλαίσιο πρότυπων διαδικασιών λειτουργίας, σε πλήρη συμφωνία με τους παγκόσμιους, ευρωπαϊκούς και τοπικούς ρυθμιστικούς κανονισμούς.

Όραμά μας:

το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας (EMRI) να αποτελέσει την κορυφαία επιλογή

στη διεξαγωγή της Ιατρικής Έρευνας και στην Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Ασθενών για Φαρμακευτικές Εταιρείες,
Ακαδημαϊκά & Ερευνητικά Ιδρύματα με την έγκαιρη και επιτυχή υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων με την Υγεία.

Το EMRI έχει τη δυνατότητα να γίνει ο στενός, έμπιστος Συνεργάτης και Σύμβουλος, σε πλήθος επιστημονικών θεμάτων.

Οικονομικά στοιχεία
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EMRI 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015