Προγράμματα υποστήριξης ασθενών

Η ελλιπής επιμόρφωση και ενημέρωση των ασθενών σχετικά με την ασθένειά τους, οδηγεί σε απώλεια συμμόρφωσης στην φαρμακευτική αγωγή και αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει αρνητικά την πρόγνωση και την εξέλιξη της ασθένειάς τους, αυξάνοντας τις πιθανότητες συχνότερης νοσηλείας και επιδείνωσης της νόσου.

Σκοπός των προγραμμάτων υποστήριξης ασθενών είναι να λάβει ο ασθενής όλες τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες επάνω στην ασθένειά του, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο την ικανότητα να εντάξει στην καθημερινότητά του, τους σωστούς τρόπους διαχείρισης αυτής, με σημαντικότερο εξ ’αυτών τη συμμόρφωση με τη φαρμακευτική αγωγή.

Τα Προγράμματα Υποστήριξης Ασθενών που διεξάγονται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας, διαθέτουν ένα καλά οργανωμένο δίκτυο υπηρεσιών, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται ο ασθενής, με σημαντικά οφέλη όπως:

  • συνεχή παρακολούθηση της ασθένειας και της θεραπείας,
  • μείωση της μη συμμόρφωσης με τη θεραπευτική αγωγή,
  • καλύτερη ένταξη της θεραπείας στην καθημερινή ζωή του ασθενή,
  • διακριτική παροχή των υπηρεσιών στο περιβάλλον του ασθενή,
  • άμεση δυνατότητα επικοινωνίας του ασθενή με τις υπηρεσίες μέσω τηλεφωνικού κέντρου,
  • αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών μέσω της υπηρεσίας φαρμακοεπαγρύπνησης,
  • δυνατότητα βέλτιστης παρακολούθησης της πορείας του κάθε ασθενή ξεχωριστά, από τους εκάστοτε θεράποντες ιατρούς.

Οι προαναφερθείσες υπηρεσίες του EMRI υποστηρίζονται από ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, το οποίο σχεδιάστηκε με κριτήρια την υψηλή τεχνολογία, την αξιοπιστία και την ευελιξία, ένα πανελλαδικό νοσηλευτικό δίκτυο, ψυχολόγους και ένα διευρυμένο τηλεφωνικό κέντρο ικανό να ανταποκριθεί με αμεσότητα στους ασθενείς-συμμετέχοντες των Προγραμμάτων Υποστήριξης από κάθε περιοχή της Ελλάδας.