Τεχνικά Συστήματα Υποστήριξης

IPSOSYS: μία αποκλειστικής χρήσης βάση δεδομένων, η οποία παρέχει τη
δυνατότητα ανταπόκρισης με μοναδικό και πλήρη τρόπο στις απαιτήσεις ακόμα
και του πιο περίπλοκου προγράμματος υποστήριξης ασθενών. Ενδεικτικά προγράμματα:

  • Καταχώρηση δεδομένων
  • Προγραμματισμός Υπενθυμίσεων
  • Προγραμματισμός Αποστολής υλικών
  • Αναφορές σε πραγματικό χρόνο

Εξατομικευμένη ειδοποίηση/υπενθύμιση ανά κατηγορία ασθενή:

  • SMS μήνυμα στο προσωπικό κινητό του ασθενή
  • Κλήση από IVR (με σύνθεση ομιλίας)
  • Κλήση από το προσωπικό του PSP
  • Μήνυμα, ειδοποίηση μέσω mobile εφαρμογής

Παρακολούθηση πορείας ασθενούς από τον θεράποντα Ιατρό