Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας (EMRI) στα Scrip Awards 2011

Η κατάταξη αυτή αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό γεγονός, τόσο για την EMRI, όσο και για τη χώρα μας και αποκτά ιδιαίτερη αξία, ειδικά στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε. Σε μία εποχή, στην οποία κυρίαρχη επιλογή είναι η ανάδειξη ισχυρών χαρακτηριστικών, όπως η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία και το όραμα, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας (EMRI) διαρκώς πρωτοπορεί, τολμά και δίνει τον τόνο ενός δημιουργικού και ελπιδοφόρου ορίζοντα, με την ενίσχυση της κλινικής έρευνας στον τομέα του φαρμάκου.

Το περιοδικό SCRIP αποτελεί το σημείο αναφοράς για θέματα που αφορούν στην παγκόσμια αγορά φαρμάκων. Απευθύνεται στα στελέχη των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του φαρμάκου διεθνώς. Τα SCRIPAWARDS είναι μια ετήσια θεσμοθετημένη διαδικασία απονομής βραβείων στις καλύτερες ομάδες σε διάφορους τομείς του φαρμάκου, μεταξύ αυτών και της κλινικής έρευνας.